Malaysia im Oktober 2005 ● Malakka, Borneo
Fotos: Katharina Winkler